Utdrag från projektet

Upphovsmännen tror på att gå ifrån tankesättet att en organisation ska göra allting själva till att samarbeta i ekosystem. "Från Ego till Eko"

Varför detta forum?
Vinsterna är många; kostnadseffektiv digitalisering, kompetensdelning; samverkan som ökar chansen till interoperabilitet mellan system och verksamheter.

Vi tror på att gå från Ego till Eko. Att samarbeta kring vår information för att bättre kunna fullfölja vårt uppdrag. Våra kunder delas av andra aktörer inom offentlig förvaltning. Våra kunders livshändelser spänner över flertalet aktörer inom offentlig sektor, men också privat sektor. Genom att skapa förutsättningar att dela information och teknik, skapas också möjligheter för innovation. Inte genom att börja på ett blankt papper men genom att hämta inspiration, data och kunskap där den redan finns och förvaltas.

Finns det ett recept på hur man bygger en öppna dataplattform? Vad säger forskningen?

Med konkreta tips på open source verktyg för webbsida, communitybyggande, konkreta målsättningar i samband med verksamhetsplanering samt hur man mäter ett välmående ekosystem.

Call to action

  • Är ni med och tar fram en checklista för hur man skapar en öppna data plattform?
  • Vill ni dela mer er av era framgångar eller utmaningar?
  • Är ni med och bidrar till forskningen om hur offentlig sektor blir öppna dataplattform?
  • Vill ni löpande få stöd i att diskutera operativa frågor kring öppna licenser och öppen källkod?

Kontakta oss eller anmäl er till meetup (Delta på meetup)

Vem är avsändare

Detta är ett initiativ från Arbetsförmedlingen i samarbete med Digg, Internetstiftelsen och SKR.

Öppna dataplattformarna Jobtechdev.se och Trafiklab, tillsammans med Lunds universitet samlar och delar kunskap, insikter och verktyg för att bedriva operativ verksamhet kring öppna data, öppna data-plattformar och öppen källkod.