Utvalda pågående projekt

Arbetsgrupper

Elva arbetsgrupper har i dagsläget kommit igång. Vi planerar för ytterligare grupper framöver. För mer information, se fliken ”arbetsgrupper”.

Kompetensdatabasen

En kompetensdatabas utformas, med vars hjälp vi ska kunna hitta arbetsgrupper/konsortier som kan bemöta de behov som identifieras, eller som kan besvara aktuella utlysningar av projektmedel inom EU.

Cybernodens samverkanskonferens 2023

Samverkanskonferen anordnas 26 januari -23 i Kista. Vinnovas, MSB:s och SSF:s cybersäkerhetsprojekt kommer då att presentera sina pågående arbeten och resultat hittills.